Adgangsbeskyttet afsnit.

Men at work…

Der arbejdes – som nogle allerede har bemærket – på at udvide hjemmesidens funktionalitet.

Der er som det første kommet et punkt (Login) på menubjælken.

Der vil i den kommende tid dukke en række ny funktionsnapper op, såsom “Opret bruger”, “Konto” og “Logout”.

Tanken er, at beboere i ejendommen – og måske administrator, ved en enkel, styret, men selvvalgt dialog, kan oprette sig som bruger, og derved få adgang til informationer og funktioner, som ikke ønskes delt med udenforstående.

Når omtalte punkter dukker op, opfordres der til, at undlade at anvende dem, med mindre der bliver opfordret dertil!.

12-05-2017

Erik Kjærbye

webmaster

Vindues projektet

Vindues projektet vil blive igangsat hurtigst muligt.

Vinduespladsen.dk blev valgt.

Projektet igangsættes efter 1. oktober 2016!
(Hvis nogen har interesse i at se tilbuddet, kan man kontakte Michael Siering)

22-10-2016: Vinduesprojektet bliver nu igangsat.

De starter på 5.- & 4. sal torsdag d. 27. oktober kl. 07:00 og arbejder sig derefter nedad i bygningen.

Kontakt Michael, hvis der er spørgsmål (22646584)

 

Datoer for projekter

VINDUER MOD GÅRD

Vinduesprojektet bliver igangsat d. 25. juni 2016, medmindre der kommer indsigelser inden.

Alle i huset har fået et brev, med en 14 dages klagefrist.

Med venlig hilsen

Michael K. Siering

Maksimalt lyddæmpende vinduer

Efter at have modtaget tilbud på 8-12-6 vinduer mod en ekstrapris, der er inden for hvad budgetbufferen tillader, så har vi takket ja til denne løsning. Vi forventer, at kommunen dækker halvdelen af merprisen.

Disse 8 mm glas -12 mm luft – 6 mm glas vinduer er den optimale lyddæmpende løsning, bedre end den minimum anbefalede lyddæmpende løsning af det ingeniørfirma, som vi i samarbejde med Frederiksberg Kommune, har entreret med. Således bliver både de lavtliggende lejligheder og dem med soveværelse mod gaden betænkt i højeste grad.

Farver og fliser i hhv. opgange og port

På bestyrelsesmødet i går d. 3. september blev det aftalt, at Grethe (medlem af bestyrelsen) og Sunniva står for at finde farveprøver, flisetyper, messinghåndtag og nye lamper til opgangene. Der var konsensus om at finde klassiske, neutrale farver, som hvid, beige, lysegrå, evt. i kombination med en mørkere Frederiksberg-grøn eller kongeblå på udvalgte steder. Kontakt Grethe for mere information.

Adgang til lejlighed torsdag d. 12. september kl. 9 – 12

I forbindelse med Brdr. Lauridsens arbejde med at udskifte alle vinduer mod gaden med nye og støjreducerende vinduer, så kræver de adgang til samtlige lejligheder for at måle vinduerne op. Der kan være forskelle fra etage til etage og fra lejlighed til lejlighed.

Det foregår torsdag d. 12. september i tidsrummet kl. 9 – 12, hvor du enten skal være hjemme eller du skal have afleveret en nøgle til formanden. Nøglen skal være tydeligt mærket med dit navn, etage og side. Mærket skal være fastgjort med en snor eller klistermærker, som ikke nemt kan ryge af. Nøglen kan afleveres personligt eller lægges i formandens postkasse.

Dom i Frederiksberg Huslejenævn

Der er i 2013 faldet en dom i Frederiksberg Huslejenævn mod en andelshaver i vores ejendom, som har opkrævet for høj husleje ved udlejning af et værelse. Andelshaver har desuden udlejet i strid med andelsvedtægterne pga. manglende forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen og efterfølgende forsøg på omgåelse af reglerne. Administrator og bestyrelse gør opmærksom på, at gentagelse desværre medfører indstilling til eksklusion af foreningen. Det vil vi meget gerne undgå, så husk at søge forhåndstilladelse af bestyrelsen til al fremleje og udlejning af værelse.